top of page

Skalleknarpen Bryggeri Features

Setting New Standards in the Industry

IMG_0803.JPG

Førsteklasses kunnskap /First-Rate Knowledge

Vi har i flere år vært kjent for å være ledende bryggere i vårt helt lokale miljø. For å komme til det nivået vi holder i dag har vi arbeidet sammen med flere av de dyktigste bryggerne for å bli sikker på at alt vi gjør gir oss den kvaliteten vi tror på og setter pris på i vårt øl.


For years, we’ve been proud to be recognized as the leader in our industry. To stay on top, we’ve worked with various field professionals to make sure everything we produce represents the quality and responsible manufacturing process we believe in.

IMG_1386.JPG

Nasjonale standarder / National Standards

Vi er kjent for vår høye kvalitet i produksjonen, et direkte resultat av vår konstante søken etter perfeksjon. Vi arbeider hele tiden for at våre standarder ikke bare består, men også slik at de kan bli høyere for hver dag og for hver batch vi brygger.


We’re often recognized for our high-quality manufacturing, a direct result of our commitment to excellence throughout the years. Day in and day out, we work hard to make sure our standards not only remain, but are continuously pushed higher.

mesking.jpg

Vårt miljøavtrykk / Our Environmental Footprint

Vi er utrolig stolte over å ha forpliktet oss til vår bærekraftstrategi. Den setter oss i førersetet innen flere bransjemål. Vi setter standarden for bærekraft basert på vår målsetning om å bli de øldrikkendes førstevalg ved å gjøre vårt ytterste til i størst mulig grad unngå bruk av plast og hydrokarboner i våre produksjonsmetoder.

Vår produksjon bruker kun bærekraftig energi produsert av vann fra blant annet vårt kjølevann og vårt vaskevann.

Vi bruker kun naturlige råstoffer som korn, humle og gjær i vår produksjon og brygger etter den tyske renhetsloven som ble laget i 1516 av kong William VI av Bayern.  

Vi tapper kun øl på resirkulerte, rengjorte glassflasker. Flaskene rengjøres kun ved bruk av miljøvennlige metoder. Glassflasker som resirkuleres på denne måten har et langt lavere miljøavtrykk enn annen emballasje. Samtidig brukes vannet fra rengjøringen til å produsere bærekraftig energi til vår produksjon.


We are incredibly proud to have committed ourselves to our sustainability strategy. It puts us in the leading role in several industry goals. We set the standard for sustainability based on our goal of becoming the beer drinkers' first choice by doing our utmost to avoid the use of plastic and hydrocarbons in our production methods as much as possible.

Our production uses only sustainable energy produced by water from, among other things, our cooling water and our washing water.

We use only natural raw materials such as grain, hops and yeast in our production and brew according to the German Purity Act which was made in 1516 by King William VI of Bavaria.

We only dispense beer into recycled, cleaned glass bottles. The bottles are only cleaned using environmentally friendly methods. Glass bottles that are recycled in this way have a much lower environmental footprint than other packaging. At the same time, the water from the cleaning is used to produce the sustainable energy we use in our production.

mesking%203_edited.jpg

Avansert teknologi / Advanced Technology

Vi har meget strenge krav når det kommer til vår produksjonsprosess. Vi er alltid på jakt etter det beste for å utvikle og forbedre våre prosesser. Dette  for å kunne møte de høye kravene våre kunder stiller når det gjelder våre produkter. 


We have strict standards when it comes to our manufacturing process, and never settle for less. We’re constantly innovating and improving to meet the latest needs of our clients, and do whatever it takes to ensure complete satisfaction.

bottom of page